Viktig vedrørende TD

Publisert av Tore Figenschau den

Hei alle sammen,

Som de fleste er kjent med er NHF kommet i en situasjon hvor vi trenger å få utdannet flere nye TD-er. Det kan være vanskelig å finne gode kandidater til rollen, men vi vet at det er mange der ute i klubbene som både har lyst og kunne blitt gode TD-er. Personer som kanskje er pårørende til aktive kjørere, eller kjørere som har lagt opp av ulike årsaker, men som ønsker å være en del av miljøet videre.

Vi trenger klubbenes hjelp til å finne disse personene, og vi må alle være med på jakten etter gode dyktige folk som kan rekrutteres til TD-oppgaven.

Styret vedtok derfor på styremøte den 5. januar 2020 Sak 62/19-20 punkt 2:

 «Hver klubb som har aktive konkurranseutøvere, skal ha en operativ TD. Har man ikke TD eller TD-en trekker seg skal ny TD være utdannet innen utgangen av 2020».

Det nærmer seg nå utgangen av 2020 og det er nå satt opp to TD kurs. Ett på Østlandet den 27.- 28.11 og ett i Alta 4.-6.11. Kurset i Alta er rettet mot TD for sledeløp.

Se vedlagt invitasjon for kurset nå på Østlandet 

For informasjon om TD-kurset i Alta ta kontakt med Rita Hallvig e-post: run-run@online.no

Med håp om mange gode kandidater som deltakere til TD-kurene våre!

Vennlig hilsen

Marianne B Hofstad

Utviklingskonsulent

Norges Hundekjørerforbund

Mob 47601329

Se og last ned (.doc eller -pdf) invitasjon til kurs i dokumentarkivet!