Årsmøte

Årsmøte Tromsø og Omegn Trekkhundklubb 18.juni 2019, kl 18.00 på Vollan Gjestestue. Saker: * Godkjenning av innkalling * Valg av ordstyrer og referent * Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll * Årsmelding * Regnskap * Budsjett * Valg * Troms Quest 2020 * Høstsamling * Evnt Minner om Les mer…