Om Klubben

Hva er vi?
Tromsø og Omegn Trekkhundklubb er en ideell organisasjon som ble startet opp høsten 1999. Vi er en aktiv klubb med mange medlemmer fra store deler av Troms fylke som driver med hundekjøring på mange forskjellige nivåer, alt fra deltagelse i Iditarod, Yukon Quest, Finnmarksløpet til enkel turkjøring med én til to hunder.

Hva gjør vi?
Klubben har flere felles aktiviteter gjennom året hvor vi samles til trening, løp og sosialt samvær. Her kan nevnes høstsamling i Målselv som vanligvis går av stabelen i midten av september, Troms Quest,   løpet vi startet opp i 2009 og en felles vårtur medio april som sesong avslutning. Foruten dette stiller mange av klubbens medlemer opp på høstsamling i Reisa som går i regi av Nordreisa Hundekjørerlag. Sjekk aktivitetskalenderen vår for mer info!

Bli medlem!
Dersom du ønsker å være medlem i klubben, kan du gå inn på minidrett.no. Hvis du ikke har konto, lager du en, og deretter søker du om medlemsskap. Hvis du ikke får det til, kan du sende navn, adresse og fødselsdato til Tore Figenschau som er medlemsansvarlig i klubben (tore@signaldalen.no). Skriv også om du ønsker vanlig voksenmedlemskap (300 kr) eller familiemedlemskap (400 kr). For familiemedlemskap må du oppgi navn og fødselsdato på de andre familiemedlemmene også. Barn under 16 år betaler ikke medlemsavgift. Det blir automatisk sendt ut faktura via minidrett.no på medlemsavgiften hvert år.

Enkelt medlemskap kr 300,-
Familie medlemskap kr 400,-
Barn under 16 år kr 0,-

Klubben har et årlig årsmøte i Mai/Juni hvor vi tar for oss diverse årsmøtesaker og legger planer for kommende sesong. Her foregår også valg av leder og styremedlemer i klubben.

Nåværende styre:
Tommy Theodorsen – Leder
Tomas Nyheim Lambela – Nestleder
Ruben Berg – Kasserer
Karin Bergbjørn – Aktivitetsansvarlig
Elin Heimdal Myreng – Aktivitetsansvarlig
Kjetil Dividal Skogstad – Styremedlem
Tore Figenschau – Medlems og webansvarlig

Kontakt-info:
Tromsø og Omegn Trekkhundklubb
v/Tommy Theodorsen,
Leirstrandvegen 241, 9106 Straumsbukta
Mob: 916 89 797
e-post: tom-theo@online.no

Klubbens kontonummer: 4750 15 51917