Medlemskontingent 2014

Publisert av admin den

På grunn av feil med det elektroniske medlems systemet klubben bruker, ble det ikke sendt ut betalings blankett for medlemskontingent i 2014. Vi vil nå i starten av 2015 ta i bruk ett nytt system for medlems håndtering og så snart dette er på plass sender vi ut giro med kontingent for 2015.