Saksliste årsmøte 2020

Publisert av Tore Figenschau den

Til medlemmer i TOTHK

Straumsbukta 20.08.2020

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Tromsø & omegn trekkhundklubb 2020

Styret viser til innkalling til årsmøte av 14.07.2020.

Årsmøtet avholdes den 20.08.2020 på Vollan Gjestestue.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Velge dirigent

Sak 3: Velge møtesekretær

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 5: Godkjenne innkallinga

Sak 6: Godkjenne saklista

Sak 7: Årberetning v/ lederen

Sak 9: Regnskap, revidert

Sak 10: Fastsette medlemskontingent 

Sak 12: Budsjett 2021

Sak 14: Valg

14.1 Styre:

– leder

– nestleder 

– styremedlem[mer]  

– varamedlem[mer]

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité:

– leder  

– medlemmer 

– varamedlem 

Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Etter årsmøtesakene ønsker Wolfgang at årsmøtet diskuterer treningssamling i lys av den pågående pandemien.

Dessuten: Hva med Troms Quest 2021?

Vedlagt følger følgende dokumenter:

  • Styrets forslag til nye medlemskontingenter: Styret foreslå at kontingent enkeltmedlem beholdes som før, 300 kr.
  • Familie, hovedmedlem 250 kr
  • Øvrige familiemedlemmer 50 kr hver
Kategorier: Aktiviteter