Aktivt år for trekkhundklubben

Fra presentasjonen av nye klubbklær på høstsamlinga i Målselv.

Årsberetning Tromsø og omegn thk sesongen 2017-18

Styrets sammensetning:
Leder: Tommy Theodorsen
Nestleder: Tomas Lambela
Kasserer: Kirsti Nyaas
Arrangementsansvarlig: Elin Heimdal Myreng , Ingvil Østli Johansen, Kjetil Skogstad
Web- og medlemsansvarlig: Tore Figenschau
Valgkomite: Ingebjørg Medby Tollefsen og Tom Frode Johansen

Styrets arbeid:
Styret har avholdt tre styremøter der ulike saker har blitt diskutert. Ett av møtene var via nett. Mye av kommunikasjonen ellers har foregått via en lukket gruppe på Messenger.

Spesielle oppgaver:
Vi har jobbet i all hovedsak med de tre arrangementene vi har hatt; høstsamlinga, TromsQuest 2017 og vårturen, samt årsmøtet.
I fjor fikk vi lagd ny klubblogo, og denne har blitt trykt på diverse klær og klistremerker til salgs for klubbens medlemmer. Dette var klart til høstsamlingen og ble presentert der. Styret har bestemt at de som sitter i styret får en klubbvest til verdi av 600kr, eller klær til tilsvarende verdi som påskjønnelse for jobben de gjør i styret.
Web-ansvarlig Tore Figenschau har gjort flere oppdateringer på klubbens hjemmeside, blant annet er den nye logoen på plass.
Vi har opprettet Vipps-konto til klubben. Søk opp Tromsø og Omegn trekkhundklubb. Vi erfarte at Vipps for organisasjoner tar 1,75% av summen som vippses over. Dette må det tas hensyn til ved betaling av for eksempel lisens under TromsQuest slik at ikke klubben må betale av egen lomme. Det har også blitt opprettet bedriftskonto i Sparebanken Nord-Norge. Dette gjør det enklere med tanke på økonomi der flere kan logge seg inn for å se innkomne betalinger i forbindelse med TromsQuest.

Aktivitet:
Høstsamling Alapmoen 8. til 10. september
På høstsamlinga var vi rundt 50 mennesker, noe som er nedgang fra fjorårets høstsamling. På rebusløpet i år var det kun ett barn som deltok.
På lørdagen ble det gjennomført et oppstartsmøte for TromsQuest, og stua til Aslak og Lotta var full av folk som var ivrige i å bidra til TromsQuest 2018.
På kvelden fikk styret presentert sine nye klubbklær etter alle hadde fått litt varm suppe i kroppen.
Til foredraget hadde vi fått tak i to kjente hundekjørere. Det var Thomas Werner og Kristian Walseth. De holdt en felles presentasjon der de snakket om mange temaer innenfor hundekjøring, og bruke egne erfaringer. Foredraget viser at det er mange veier til gode resultater innen konkurranse. Takk til alle på Råvatn Husky for jobben med å planlegge og ordne, og til Espen Prestbakmo for lån av gårdstun. Til høsten skal han få nytt laken!
Non-stop var også tilstede og viste frem sine produkter som ble solgt til reduserte priser.
Troms Quest 2018 20.-21. januar.
Igjen var det knyttet spenning til snøforholdene. Denne gangen var det mangel på snø i høyden. Løypa ble derfor snudd og lagt om slik at et bratt parti med kjørt opp i stedet for at det ble en bratt bakke uten muligheter for å bremse.
Etter evaluering fra fjorårets løp, ble det igjen to klasser på 17-mila med åpen og begrenset klasse. TromsQuest ble år gjort til et klubbmesterskap for Tromsø og Omegn thk, der Tommy Theodorsen ble klubbmester.

Klubbmestere: Tomas Nyheim Lambela (åpen klasse), Delphine Garcin (6-mila) og Tommy Teodorsen (begrensa klasse). Foto: Tore Figenschau.

Til sammen startet det 6 stykker i junior, 7 startende i åpen klasse, 27 i begrenset klasse og 8 i 6-milsklassen.
Tore Figenschau skrev en flott artikkel om Richart Diseth som deltok på 17-mila. Denne artikkelen ble solgt til en avis.
Det ble gitt mulighet for deltakere og publikum å gi en evaluering av arrangementet. Her kom det inn flere tilbakemeldinger, som sammen med styrets oppsummering av løpet, ble publisert på klubbens Facebook-side.
Takk til alle som jobber for at klubben kan arrangere løpet, da spesielt rennleder Ingvil Østli Johansen som gjorde en kjempejobb, Råvatn Husky og Folkehøgskolen 69 grader nord. TromsQuest er ellers et eget punkt på agendaen.
Vårtur 4. til 6.mai
Av ulike årsaker ble vårturen flyttet fra Skibotn og slede, til Frihetsli og på hjul. Der deltok Råvatn Husky med fler og Kirsti og Stefan i Tromsø. Ei flott helg på fine grusveier!

Sportslig aktivitet 2018
Ut fra deltakelsen i løp ser vi at vi har mange aktive medlemmer i klubben.
På Beaskades 300 stilte Tove Sørensen, Torkil Hansen, Tom-Frode Johansen. Wolfgang Simon Nilsen og Kjetil Kristoffersen.
I Troms Quest var det til sammen 7 av klubbens medlemmer som stilte til start.
På Bergebyløpet stilte Nora Själin, Torkil Hansen og Tove Sørensen.
På Finnmarksløpet stilte det ni stykker av klubbens medlemmer på FL- 500 og på FL-1200.
FL-1200
Torkil Hansen
Tove Sørensen
Tom-Frode Johansen
FL-500
Tommy Theodorsen
Charlotte Nyheim Lambela
Thomas Lambela
Wolfgang Simon Nilsen
Stefan Gross
Kjetil Kristoffersen

Økonomi:
Egen post på agendaen.
Medlemstall:
Pr nå er vi 63 betalende medlemmer.