Saksliste årsmøte

10. juni 2021 kl 1800, på Vollan Gjestestue. Saker:* Godkjenning av innkalling* Valg av ordstyrer og referent* Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll* Årsmelding* Regnskap* Budsjett* Valg* Troms Quest 2022* Høstsamling* Evnt* Villmarksløpet Eventuelle saker kan sendes til leder Tommy Theodorsen eller Silje Myromslien Eide. Minner om at Les mer…