Forfatterarkiv: Tore Figenschau

Årsmøte 2020

Årsmøtet 2020 måtte utsettes på grunn av korona-pandemien, men nå er det endelig klart for å holde det.

Sted: Vollan Gjestestue
Tid: 20. august klokka 1800

Vanlige årsmøtesaker.
Saker som medlemmer ønsker tatt opp, må være styrelederen i hende innen 10. august.